แจ้งข่าวสาร


<< ำหนดการสอบปลายภาค 1/2563 วันที่ 26 - 29 ต.ค. 63  คลิกตรวจสอบตารางสอบ <<<

 
>> เปิดปฏิทินขนาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารภายใน

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 1/2563 (08-08-2563) [08 ส.ค. 2563 เวลา 10:07 น.] ดาวน์โหลด 45

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 1-2563_อัพเดทวันที่_09-07-63 [09 ก.ค. 2563 เวลา 12:10 น.] ดาวน์โหลด 48

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 1/2563 [30 มิ.ย. 2563 เวลา 17:28 น.] ดาวน์โหลด 14

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 2/2562 (08/11/2562) [08 พ.ย. 2562 เวลา 13:52 น.] ดาวน์โหลด 138

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 1/2562 (21-05-2562) [21 พ.ค. 2562 เวลา 13:37 น.] ดาวน์โหลด 173

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/pdf.png โครงสร้างข้อสอบมาตรฐานปลายปี 2561 ม.1 และ ม.2 [04 ก.พ. 2562 เวลา 09:57 น.] ดาวน์โหลด 50

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2562 [03 ม.ค. 2562 เวลา 10:31 น.] ดาวน์โหลด 21

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 2/2561 (ข้อมูล ณ 6 พ.ย. 61) [06 พ.ย. 2561 เวลา 17:39 น.] ดาวน์โหลด 87

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png โปรแกรมตรวจสอบ GPA text file (GPA checking และ Excel ตรวจสอบ text file) [27 ต.ค. 2561 เวลา 19:17 น.] ดาวน์โหลด 138

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png เอกสารประกอบการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ [25 ต.ค. 2561 เวลา 09:53 น.] ดาวน์โหลด 32

ดูทั้งหมด

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com