แจ้งข่าวสาร


 << กำหนดการสอบระหว่างภาค 2/2561 ระหว่างวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2561 <<<
 
>> เปิดปฏิทินขนาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ข่าวสารทั่วไป

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 2/2561 (ข้อมูล ณ 6 พ.ย. 61) [06 พ.ย. 2561 เวลา 17:39 น.] ดาวน์โหลด 16

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png โปรแกรมตรวจสอบ GPA text file (GPA checking และ Excel ตรวจสอบ text file) [27 ต.ค. 2561 เวลา 19:17 น.] ดาวน์โหลด 128

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png เอกสารประกอบการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ [25 ต.ค. 2561 เวลา 09:53 น.] ดาวน์โหลด 25

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 1/2561 ปรับปรุง 21-08-2561 [21 ส.ค. 2561 เวลา 14:17 น.] ดาวน์โหลด 28

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ภาค 1/2561 (ข้อมูลวันที่ 28/05/61) [28 พ.ค. 2561 เวลา 10:44 น.] ดาวน์โหลด 53

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน ม.1 ม.4 ภาค 1/2561 (ข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61) [09 พ.ค. 2561 เวลา 20:37 น.] ดาวน์โหลด 27

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/pdf.png คำสั่งและตารางสอบระหว่าง 2/2560 [28 ธ.ค. 2560 เวลา 21:47 น.] ดาวน์โหลด 27

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน 2/2560 (ณ วันที่ 02 พ.ย. 2560) [02 พ.ย. 2560 เวลา 17:02 น.] ดาวน์โหลด 107

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ม.3,ม.6 [21 ส.ค. 2560 เวลา 17:44 น.] ดาวน์โหลด 36

http://krasaesin.ac.th/skin/ext/rar.png รายชื่อนักเรียน 1/2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค. 2560) [21 ก.ค. 2560 เวลา 17:18 น.] ดาวน์โหลด 65

ดูทั้งหมด

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com