ข่าวสารจากเว็บไซต์

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ก.ค. 2562 0 264

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

28 มี.ค. 2562 0 438

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบรายชื่อ

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com