ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศตารางสอบวัดความรู้ฯ และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิืเข้าสอบ ชั้น ม.1/2561
ประกาศตารางสอบวัดความรู้ฯ และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิืเข้าสอบ ชั้น ม.1/2561

30 มี.ค. 2561 0 363

ประกาศตารางสอบวัดความรู้พื้นฐาน และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิืเข้าสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com