ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 แยกห้องเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 แยกห้องเรียน

20 เม.ย. 2560 0 484

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม 1 และ ม 4 ปีการศึกษา 2560 แยกตามห้องเรียน คลิกดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์ด้านล่าง ชั้น ม 1 http: www krasaesin ac th datas file 1492673434 pdf ชั้น ม 4 http: www krasaesin ac th datas file 1492673321 pdf

ตารางสอบปลายภาค 2/2559
ตารางสอบปลายภาค 2/2559

21 ก.พ. 2560 0 645

ตารางสอบปลายภาค 2 2559 ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ด้านล่าง http: www krasaesin ac th datas file 1487646622 pdf

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่าย
ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่าย

01 พ.ย. 2559 0 599

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาเรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ด้วย โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความประสงค์จะทาการประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ประจาปี 2559 เพื่อจัดจาหน่ายแก่นักเรียนในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ดา..

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com