ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 แยกห้องเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 แยกห้องเรียน

20 เม.ย. 2560 0 615

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม 1 และ ม 4 ปีการศึกษา 2560 แยกตามห้องเรียน คลิกดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์ด้านล่าง ชั้น ม 1 http: www krasaesin ac th datas file 1492673434 pdf ชั้น ม 4 http: www krasaesin ac th datas file 1492673321 pdf

ตารางสอบปลายภาค 2/2559
ตารางสอบปลายภาค 2/2559

21 ก.พ. 2560 0 850

ตารางสอบปลายภาค 2 2559 ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ด้านล่าง http: www krasaesin ac th datas file 1487646622 pdf

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่าย
ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา เรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่าย

01 พ.ย. 2559 0 712

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาเรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ด้วย โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความประสงค์จะทาการประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหาร ในโรงเรียน ประจาปี 2559 เพื่อจัดจาหน่ายแก่นักเรียนในโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ดา..

ประกาศการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศการสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

01 พ.ย. 2559 0 479

ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ http: www krasaesin ac th datas file 1477990205 pdf

ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

01 พ.ย. 2559 0 363

ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาจะจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีการตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ http: www krasaesin ac th datas file 1477989950 pdf

คำสั่งสอบปลายภาค 1/2559
คำสั่งสอบปลายภาค 1/2559

06 ก.ย. 2559 0 1,254

คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ http: www krasaesin ac th datas file 1473155963 pdf

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

06 ก.ย. 2559 0 1,211

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้จากลิงค์ข้างล่างนี้ http: www krasaesin ac th datas file 1473155618 pdf

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com