สรุปเหรียญรางวัล

สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับสหวิทยาเขตสองทะเล

  • 14 เหรียญทอง
  • 12 เหรียญเงิน
  • 13 เหรียญทองแดง

Similar Posts