ประวัติโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ห่าง จากตัวจังหวัดประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ที่สำหรับตั้งโรงเรียนได้รับบริจาคจากประชาชนจำนวน ๒๙ ไร่ ได้รับอนุมัติ ให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ในปีแรกยังไม่มีอาคารเรียนต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัด เชิงแสใต้ นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนสมัย ก่อร่างสร้างโรงเรียนต้องใช้ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ อุทิศตน ในการสร้างโรงเรียนอย่างแข็งขัน จนทำให้โรงเรียนเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน