ติดต่อเรา


  • โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
  • ที่อยู่ 124 หมู่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 90270
  • เบอร์โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261
  • email : krasaesin043@gmail.com