ตอบกลับไปยัง: ขั้นตอน

admin
11 กรกฎาคม 2024 at 13:44 น. #652

ขั้นตอน/วิธีการขอหลักฐานการศึกษา
นักเรียน หรือ ศิษย์ ติดต่อที่สำนักงานห้องวิชาการ ดำเนินการดังนี้
1. เขียนคำร้อง แนบรูปถ่าย และบัตรประชาชน
2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและค้นข้อมูล จัดทำเอกสาร ประมาณ 3 วันทำการ
3. มารับหลักฐานตามนัดหมาย

* ค่าธรรมเนียมการออกหลักฐาน
1. นักเรียนปัจจุบัน ค่าจัดทำเอกสาร ครั้งละ 10 บาทต่อชุด
2. ศิษย์เก่า จบการศึกษาไม่เกิด 10 ปี ครั้งละ 30 บาทต่อชุด
3. ศิษย์เก่า จบการศึกษา ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ครั้งละ 50 บาทต่อชุด

* สำหรับรูปถ่ายของศิษย์ ให้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว